Terms of service

Lieve klant

Ik weet het, het is een lange tekst met veel minder gebruikelijke woorden. Het is een formaliteit, maar we moeten het vermelden voor ons en voor jou.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Uw bezoek en toegang aan deze website & webshop zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Bij het gebruik van anzystore.com, stemt u ermee in zich aan alle voorwaarden en bepalingen te houden.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door de toegang tot of het gebruik van elk onderdeel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag u de website niet bezoeken of gebruik maken van onze diensten.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige webshop & website worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om elk onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en/of wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website& webshop na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment service te weigeren aan wie dan ook, om welke reden dan ook.

U gaat ermee akkoord dat u geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of de toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de Service wordt geleverd, zult reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerce platform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan u te verkopen.

 

NAUWKEURIGHEID, FOUTEN, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder raadpleging van primaire, nauwkeurigere, volledigere of tijdigere informatiebronnen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter beschikking gesteld als referentie. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of nalatigheden bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of nalatigheden te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of om bestellingen te annuleren als de informatie in de Service of op een verwante website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend) onnauwkeurig is.

Wij verbinden ons er niet toe om informatie in de Service of op een verwante website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update- of verversingsdatum die in de Service of op een verwante website wordt toegepast, mag worden gebruikt om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een verwante website is gewijzigd of geüpdatet.

 

PRIJZEN EN ARTIKELEN

De verkoopprijzen in euro die op de webshop vermeld worden zijn als volgt opgesteld

  • Inclusief de verzendkosten
  • Inclusief belastingen
  • Exclusief eventuele retourkosten

Er kunnen meerdere artikelen zichtbaar zijn op de afbeeldingen. De verkoopprijs per artikel verwijst enkel naar het beschreven artikel onderaan de afbeelding.

Wij behouden ons het recht voor om alle beschrijvingen, services en productprijzen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen, ongeacht het motief, hoewel er een engagement is om de gepubliceerde prijzen toe te passen.

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen een beperkte hoeveelheid hebben en kunnen alleen worden geruild of geretourneerd volgens ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de webshop verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van uw computermonitor van welke kleur dan ook accuraat is.

Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen mening van ons worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst dat op deze site wordt gedaan, is ongeldig waar dat verboden is.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

 

ACCOUNTINFORMATIE 

U gaat ermee akkoord om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze webshop worden gedaan. U gaat ermee akkoord uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen als dat nodig is.

Het is belangrijk om het juiste lever- en facturatieadres te vermelden in uw account of tijdens het maken van uw bestelling. Van zodra de bestelling verzonden is, kunnen we het adres niet meer wijzigen.

Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs. In het geval dat we een wijziging in een bestelling aanbrengen of deze annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven bij het plaatsen van de bestelling.

Voor meer informatie kan u ons retourbeleid raadplegen.

 

EXTRA TOOLS

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarop we geen toezicht houden, noch enige controle of invoer hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn" zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden is geheel op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van de voorwaarden waarop de tools door de betreffende derde partij(en) worden aangeboden en dat u deze goedkeurt.

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief het vrijgeven van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten vallen ook onder deze gebruiksvoorwaarden.

Als u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld inzendingen voor prijsvragen) of zonder een verzoek van ons, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'commentaar'), gaat u ermee akkoord dat wij te allen tijde, zonder beperking, commentaar dat u naar ons doorstuurt mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en op andere wijze gebruiken in elk willekeurig medium. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn

(1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te behandelen;

(2) om compensatie te betalen voor eventuele opmerkingen

(3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud die we naar eigen controle onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk vinden of die het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden schendt, te controleren, te bewerken of te verwijderen.

U gaat ermee akkoord dat uw commentaar geen enkel recht van een derde partij schendt, met inbegrip van het auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een verwante website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mail adres gebruiken, doen alsof u iemand anders bent dan uzelf, of ons of derden op een andere manier misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij worden geplaatst.

 

PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid. Deze kan je raadplegen onder privacy policy

 

GEHELE OVEREENKOMST

Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of enige bepaling van deze Servicevoorwaarden betekent niet dat wij afstand doen van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of werkingsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet worden geïnterpreteerd tegen de opstellende partij.

 

TOEPASSELIJK RECHT 

Deze Algemene Voorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van anzystore.com te Antwerpen, 2060, Lange Slachterijstraat 58, België

 

WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen mening, een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

 

KLACHTEN EN HERROEPING

KLACHTEN

Als u bij ontvangst van het product een zichtbare schade, een beperking van kwaliteit waarneemt anders dan beschreven of er een probleem voorvalt bij de levering, moet u ons zo snel mogelijk op de hoogte stellen via orders@anzystore.com. Zo verliest u geen enkel recht.

 

GARANTIE

JURIDISCHE GARANTIE VOOR KLANTEN


Krachtens de wet van 21 september 2004 van de bescherming van de klant met betrekking tot de verkoop van consumptiegoederen, heeft de klant wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop (indien van toepassing aflevering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverlet.

 

ALGEMEEN

Als u gebruik wil maken van de garantie, zal de klant een geldig aankoopbewijs moeten voorleggen, deze kan u terugvinden in uw account of heeft u ontvangen na aankoop per mail. U, als klant, zal dit melden aan ons via returns@anzystore.com en de kosten voor retour voor eigen rekening nemen. Als u dit niet binnen de maand na aankoop van de producten doet, verloopt het recht op een eventuele reparatie of ruiling. . De (commerciële en / of wettelijke) garantie is nooit geldig op gebreken die zijn veroorzaakt door ongelukken, nalatigheid, vallen, abnormaal of onjuist gebruik, gebruik van het artikel voor andere doeleinden waarvoor het is bedoeld, wijzigingen of aanpassingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud. Het is ook niet van toepassing op artikelen met een kortere levensduur. De garantie is niet overdraagbaar.

 

HERROEPING

De klant heeft het recht om mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder rechtvaardiging binnen de 14 dagen vanaf de dag nadat het product werd geleverd. U mag dit meedelen via retours@anzystore.com

 

RECHT OP VERZAKING

Klanten die beroep willen doen op het verzakingsrecht moeten het herroepingsformulier invullen en binnen een termijn van 14 dagen bezorgen aan returns@anzystore.com en op eigen kosten retourneren naar:

Anzy

Lange slachterijstraat 58

2060 Antwerpen

Artikelen die worden geretourneerd worden enkel aanvaard onder de onderstaande voorwaarden:

  • De lederen onderzolen vertonen geen sporen van gebruik. We           controleren   deze grondig.
  • De producten moeten zich in de oorspronkelijke staat bevinden. We controleren deze grondig
  • Labels moeten nog aangehecht zijn
  • De producten worden in de originele doos/verpakking teruggezonden

Als de beschadigde producten of retour producten te laat verzonden worden naar anzy, worden deze meteen teruggezonden naar de afzender.  De kosten zijn ook voor de afzender.

 

VERZENDINGEN

De verantwoordelijkheden van de verzendingen valt onder anzy zolang het in ons bezit is. Vanaf de moment van verzending gaan de wetten van de gekozen transporteur in voegen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verloren gaan, vertraagde of verkeerde levering van uw bestelling. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de keuze van transporteur.

EIGENDOM

Alle afbeeldingen, teksten, logo’s, codering en alle inhoudelijke informatie zijn exclusieve eigendom van anzy. deze mogen in geen enkel geval gedupliceerd of gedownload worden van onze webshop & website. Als u dit doet schendt u onze algemene voorwaarden.

 

SUPPORT

Heb je een vraag, suggestie of gewoon iets leuks dat je wil meedelen, kan je ons mailen op hello@anzystore.com. Wij proberen je binnen de 2 werkdagen te beantwoorden. Je mag ons ook schrijven op het adres: anzy, lange slachterijstraat 58, 2060 Antwerpen, België.

 

CONTACTGEGEVENS

Vragen over de voorwaarden dienen te worden gericht aan ons op an@anzystore.com.

 

TOEPASSELIJK RECHT – JURISDICTIE

De Belgische wet is van toepassing, met uitzondering van de voorwaarden van de internationale privacywetgeving met betrekking tot toepasselijk recht en met de voorschriften van Rome inzake internationale verkoopovereenkomsten met betrekking tot goederen. Bij eventuele conflicten zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen (België) bevoegd.

 


Language
Dutch
Open drop down